« terug naar vorige pagina

Aanmelden nieuwe patiënten

Wij zijn open voor inschrijvingen van mensen die wonen in Groot Charlois (zie hieronder in rood).

Onze praktijk is vol. Normaal gesproken nemen wij geen nieuwe patiënten aan behalve kinderen van bestaande patiënten (nieuwe wereldburgers). 
Helaas zijn er veel huisartsen die hun deuren dichthouden voor nieuwe inschrijvingen. Daardoor kunnen mensen nooit overstappen naar zorg in de buurt. Wij proberen u te helpen door deze overstap makkelijker te maken. Wij hopen dat andere huisartsen ons voorbeeld zullen volgen, zodat ook onze bestaande patiënten die ver weg wonen, een overstap van ons weg kunnen maken. Daarom accepteren wij nieuwe inschrijvingen wanneer u nog geen huisarts in onze wijk hebt.

Wij zullen u alleen inschrijven als u nog geen huisarts in Charlois hebt EN wanneer u woont in een woning waarvan de postcode begint met:
3082 (Oud-Charlois)
3083 (Carnisse)
3084 (ALLEEN Wielewaal)
3087 (rond het Dokhavenpark)
3089 (Heijplaat)

Inschrijfprocedure:

 1. Om u in te schrijven bij onze Huisartsenpraktijk vragen wij u vriendelijk om uw gegevens in te vullen in ons inschrijfformulier.
 2. U kunt het formulier hier downloaden. *
 3. Print het formulier.
 4. Voor elk familielid moet u een formulier printen en invullen.
 5. Zet de datum en uw handtekening erop.
 6. Neem het formulier mee naar de praktijk, onze assistente helpt u dan verder.

* SPOED
Bent u in Charlois en bent u geen patiënt van ons en hebt u dringend medisch hulp nodig:
Bel onze assistente voor hulp (010-4290283 – optie 1) en vul alvast het passant formulier in als u naar ons toe moet komen.

Belangrijk!

 • Vergeet u niet uw identiteitsbewijs (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs) en uw verzekeringspas mee te nemen.
 • Vergeet niet uw oude huisarts te informeren over uw verhuizing.
 • U moet de oude huisarts toestemming geven om uw dossier aan ons over te dragen.

Registration procedure (English)

 • Registration procedure:

  1. To register with our GP practice, we kindly ask you to fill in your details in our registration form.
  2. You can download the form here. *
  3. Print the form.
  4. You must print and complete a form for each family member.
  5. Put the date and your signature on it.
  6. Take the form with you to the practice, our assistant will help you further.

  * URGENT
  If you are in Charlois and you are not a patient of ours and you need urgent medical attention:
  Call our assistant for help (010-4290283 – option 1) and fill in the passer-by form if you need to come to us.

  Important!

  Do not forget to bring your ID (ID, passport or driver’s license) and your insurance card.
  Do not forget to inform your old doctor about your move.
  You must give the old GP permission to transfer your file to us.

  Lees meer