« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Huisartsenpraktijk Elings hecht groot belang aan het zorg dragen voor uw privacy. We hebben daartoe een privacyreglement opgesteld. Wanneer u de inhoud van dit reglement wilt lezen, klik dan hier.

Wanneer u medische gegevens wilt inzien, corrigeren of laten vernietigen of wanneer u een afschrift van uw medisch dossier wilt ontvangen, is het van belang dat u hiervoor een formulier invult. Dit formulier kunt u hier downloaden. Hou er rekening mee dat we een week nodig hebben om uw aanvraag af te handelen.

Soms heeft een dienstverlener of organisatie inzage nodig in uw medisch dossier. U kunt dan denken aan een advocaat, een Arboarts of het UWV. Deze organisaties vragen de gewenste informatie, nadat u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, direct bij ons op. Let er op dat u precies aangeeft voor welke ziekte of aandoening of over welke periode u informatie met deze organisaties wilt delen. Wanneer deze organisaties informatie bij ons opvragen, zijn hieraan kosten verbonden. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. De kosten worden door ons aan de betreffende organisatie (advocaat, Arboarts of UWV) gefactureerd.