Veelgestelde vragen

 • Een afspraak bij de dokter, de verpleegkundig specialist of de doktersassistente duurt 10-15 minuten. In deze 10 tot 15 minuten hebben onze zorgverleners alle aandacht voor u.

  (10 minuten is het tijdsblok in de agenda tot de volgende afspraak. Dit is de maximale tijd INCLUSIEF ophalen uit de wachtkamer en intypen op de computer)

  Soms hebt u meerdere klachten of een probleem dat meer tijd vraagt. Geef bij het maken van de afspraak aan de assistente aan dat u meer tijd nodig hebt, dan kan zij een dubbele tijd voor u inplannen.

  Wij vinden het heel fijn als u ons helpt bij het bewaken van de tijd.

 • Grofweg: in onze praktijk: geen eigen risico, alles buiten onze praktijk: eigen risico.
  Het klopt niet altijd helaas.

  Er zijn veel verschillende zorgverzekeringen en alle deze verzekeringen hebben hun eigen voorwaarden. De basiszorg in onze huisartsenpraktijk wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Uw eigen risico wordt daarbij niet aangesproken. Toch vinden er ook in de huisartsenpraktijk soms onderzoeken plaats, die gevolgen hebben voor uw eigen risico.

  • Wanneer u bloed laat prikken, dan heeft het onderzoek van dit bloed door een laboratorium gevolgen voor uw eigen risico;
  • Wanneer u een onderzoek bij een laboratorium laat doen, dan heeft dit onderzoek gevolgen voor uw eigen risico;
  • Wanneer u diabetes, COPD, Astma of hartfalen heeft en u bent daarvoor onder behandeling bij de POH-S dan heeft dit gevolgen voor uw eigen risico;
  • Wanneer er een ambulance bij u langs moet komen, dan heeft dat gevolgen voor uw eigen risico.

  Wanneer wij u doorverwijzen naar een ziekenhuis, dan kan het het voorkomen dat sommige behandelingen en onderzoeken niet door alle zorgverzekeraars worden vergoed. Kijk daarom vóór uw bezoek aan het ziekenhuis eerst in uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het betreffende ziekenhuis én of uw zorgkosten worden vergoed. Als u er niet helemaal uitkomt of twijfelt, neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar, dat voorkomt verrassingen achteraf. Wanneer u een specialist in het ziekenhuis wilt bezoeken, maakt u dan altijd eerst een afspraak bij de huisarts. Deze kan dan samen met u onderzoeken of een doorverwijzing nodig is en u een verwijsbrief geven. Zonder verwijsbrief zal het ziekenhuis u helaas niet kunnen helpen.

  Uiteraard bespreken we met u de noodzaak en het nut van onderzoeken en doorverwijzingen met u, zodat u zich bewust bent van het belang van deze onderzoeken voor uw gezondheid. Wij hebben geen verplichting om u te informeren over de kosten die deze zorg met zich meebrengt. Omdat iedere verzekering andere voorwaarden heeft, is het voor ons ook niet mogelijk om u te informeren over de kosten van onderzoek. We verwijzen daarvoor naar uw verzekeraar.
   

 • Met regelmaat krijgen we vragen over de wijze van samenwerking met de apotheek. Graag geven wij u een beeld van door een aantal onderwerpen voor u toe te lichten.

  Uw eigen apotheek
  Huisartsenpraktijk Elings is niet verbonden aan een vaste apotheek. Dit geeft u de vrijheid om uw eigen apotheek te kiezen. Het is voor de huisarts wel van belang om te weten naar welke apotheek wij u recepten moeten toezenden. Wanneer u van een andere apotheek gebruik gaat maken, kunnen wij dat in ons medisch dossier niet altijd veranderen. U kunt dan het beste aan de oude apotheek doorgeven dat u overstapt naar een nieuwe apotheek. De oude apotheek kan de verandering dan doorvoeren, waarna meestal de verandering ook in uw medisch dossier in onze praktijk zichtbaar is. Helaas is dat niet bij alle apotheken het geval. Het is daarom voor ons prettig om te weten dat u van apotheker verandert. Wij ontvangen van u dan ook graag een berichtje.

  Een recept
  De communicatie tussen de praktijk en de apotheek gaat in deze moderne tijd via beveiligde internetverbindingen. Op deze wijze zorgen we voor uw privacy en voorkomen we fouten. Dit betekent dat het oude ‘receptbriefje’ niet meer nodig is. Wanneer u in de praktijk een recept krijgt voorgeschreven, wordt dit recept digitaal aan de apotheek doorgegeven. Dat bespaart u een wandeling naar onze praktijk en dat is wel zo gemakkelijk.
  Een apotheek buiten ons rayon kunnen wij helaas niet koppelen waardoor u de recepten dan zult moeten ophalen in de praktijk.

  Faxen en mailen doen wij niet meer. Dit is verboden binnen de wetgeving (AVG 25-05-2018).

  Even wachten
  Ook al is het internet heel snel. De mens zelf is dat nog niet altijd. Wanneer u een recept krijgt uitgeschreven, duurt het even voordat dit is verwerkt. Er moet soms nog een goedkeuring binnen de huisartsenpraktijk plaatsvinden en ook binnen de apotheek moeten er een aantal controles worden uitgevoerd. Hou er dus rekening mee dat herhaalrecepten die besteld worden, pas de volgende dag bij de apotheek voor u beschikbaar zijn.

  Herhaalrecept
  Soms gebruikt u voor langere tijd medicijnen. U hoeft dan niet iedere keer langs te komen bij de huisarts voor een nieuw recept. U kunt bellen met de praktijk en een herhaalrecept aanvragen. Kies hiervoor een twee in ons keuzemenu. Het is van belang dat u de merknaam van het medicijn bij de hand hebt. Onze assistentes weten niet wat u bedoelt met ‘die gele pilletjes’ of ‘dat vieze drankje’. Alle herhaalrecepten worden door de assistente ingevoerd en door de huisarts gecontroleerd. Soms zal de huisarts van mening zijn dat hij pas een recept kan herhalen, nadat hij u in een consult heeft gezien. De assistente zal dan contact met u opnemen voor een afspraak. De huisarts zal dan willen controleren of het medicijn goed werkt, of uw lichaam of geest goed reageert op het medicijn en of er wellicht nog andere medicatie nodig is. Wij hopen dat u dit waardeert!

  De receptenlijn is niet bedoeld voor het aanvragen van nieuwe recepten. Een recept voor een nieuw medicijn kan alleen gekregen worden na een consult bij de huisarts. Hij of zij kan u dan goed onderzoeken en samen met u bepalen wat de beste oplossing is voor uw gezondheid.

  Herhaalservice
  Voor nog meer gemak biedt de apotheek een herhaalservice aan. De apotheek houdt dan in de gaten wanneer uw medicijnen op zouden moeten zijn en zorgt er dan voor dat er nieuwe medicijnen voor u klaarliggen. U kunt hierover meer informatie krijgen bij uw eigen apotheek.

  Merken
  De huisarts mag bij het voorschrijven van medicijnen alleen maar zogenaamde “generieke middelen” voorschrijven. Dit betekent dat onze artsen niet op merknamen of op productnamen voorschrijven. Het is aan de apotheker om in merk of product, vaak samen met de zorgverzekeraar, een keuze te maken. Wij hebben als huisartsenpraktijk geen invloed op de merkkeuze van de apothekers of zorgverzekeraars. Mocht u een bepaald merk niet willen gebruiken, dan zult u hierover met uw apotheker of zorgverzekeraar contact op moeten nemen.

  Vergoedingen
  Medicijnen vallen onder het eigen risico. Welke medicijnen u wel of niet vergoed krijgt, hangt af van uw verzekering en uw zorgverzekeraar. Soms krijgt u maar een deel vergoed. Het is voor de huisartsen niet mogelijk om een beeld te krijgen van de keuzes die alle verschillende zorgverzekeraars maken. Wanneer u wilt weten of een medicijn wel of niet vergoed wordt, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  Zelfzorgmiddelen
  Soms is het mogelijk om klachten te verlichten of te behandelen met zelfzorgmiddelen. Dit zijn middelen die vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist. U kunt hierbij denken aan een paracetamol of een neusspray. De kosten voor deze zelfzorgmiddelen betaalt u zelf. U mag van de drogist verwachten dat hij voorlichting geeft over het juiste gebruik van het medicijn. De ervaring leert dat zelfzorgmedicijnen vaak goedkoper zijn, dan medicijnen die door de huisarts op recept worden voorgeschreven. Het kan, doordat medicijnen onder het eigen risico vallen, daarom kostenbesparend zijn om een zelfzorgmiddel te kopen in plaats van een recept aan de huisarts te vragen. Onze assistentes kunnen u adviseren over te gebruiken zelfzorgmiddelen bij veel voorkomende klachten als verkoudheid, keelpijn, diarree, spierpijn en dergelijke.

  Specialisten
  Wanneer u medicijnen gebruikt en in het ziekenhuis komt voor een opname of een specialist bezoekt, dan kan deze specialist besluiten om uw medicijnen te veranderen. We kunnen deze veranderingen in uw medisch dossier pas doorvoeren nadat wij hierover een brief hebben ontvangen van de specialist. Dit kan soms langere tijd duren. Het kan daarom verstandig zijn om, wanneer de specialist uw medicatie heeft veranderd, dit door te geven aan onze assistente. Zij kan dan in contact treden met de specialist en er voor zorgen dat u ook in de toekomst de goede medicijnen blijft ontvangen.

 • NEE.

  Huisartsenpraktijk Elings kent geen inloopspreekuur.

  Wij vragen u om eerst te bellen voor een afspraak. Op deze wijze beperken we uw wachttijden en kunnen we u alle aandacht geven. U kunt in de meeste gevallen dezelfde dag nog terecht.

 • Nee. Echter..

  Er is geen telefonisch spreekuur. Huisartsenpraktijk Elings is wel de gehele dag voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar. Indien u een vraag hebt die niet spoedeisend is vragen wij u te bellen tussen 10:30 uur en 12:00 uur of tussen 13:00 uur en 15:30: uur.

  Onze assistente beantwoordt graag uw vragen. In veel gevallen kan zij u meteen op weg helpen.
  Als u een vraag hebt waar de assistente u niet bij kan helpen, dan kunt u worden teruggebeld door de huisarts.
  De assistente noteert dan uw telefoonnummer en de vraag. De huisarts belt u dan nog dezelfde dag terug.

  Uitslagen
  Voor het opvragen van uitslagen kunt u iedere dag tussen 13:00 en 14:00 uur bellen.
  De assistente zal de uitslagen met u doorlopen en desgewenst kunt u een afspraak met de huisarts maken. Dan kan de huisarts u tijdens het spreekuur verder uitleg geven.

  Lees meer

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat.

  Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

  Huisartsenpraktijk Elings probeert zo veel mogelijk zorg in de eigen praktijk te organiseren, zodat uw zorgkosten beperkt blijven.
  Zo kunt u bij de huisarts onder andere:

  • kleine chirurgische ingrepen laten uitvoeren,
  • een echografisch onderzoek krijgen en
  • spiralen laten plaatsen.

  Hiermee voorkomen we onnodig specialistenbezoek en extra kosten.

 • Voor het maken van afspraken op ons spreekuur:
  U kunt alle werkdagen bellen van
  08:00 uur tot 10:00 uur
  10:30 uur tot 12:00 uur
  13:00 uur tot 15:30 uur.
  Wanneer u dezelfde dag nog geholpen wil worden, is het raadzaam voor 10 uur ’s ochtends te bellen.

  Voor uitslagen:
  U kunt alle werkdagen bellen van 10:30 tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:30 uur.
  Omdat het verwerken van de uitslagen pas in de loop van de ochtend kan worden uitgevoerd, is het raadzaam te bellen tussen 13:30 uur en 15:00 uur.

  We doen wat we beloven:
  Wanneer de assistente u belooft dat ze u terug belt, kunt u er op rekenen dat zij dit ook écht doet.

  Het wordt nóg drukker aan de telefoon als u gaat bellen met vragen die al in behandeling zijn…

 • NHG-accreditatie is een keurmerk voor huisartsenpraktijken.

  Waarom een keurmerk voor huisartspraktijken?
  Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden Uw gegevens goed beheerd? Beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over genoeg medische kennis? Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is.
  Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat huisartsenpraktijk Elings zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt. En dat zij systematisch werkt aan verbetering.

  Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen.
  Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk. Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen.
  Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

  Uw mening van belang
  Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Maar het NHG keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft.

  NHG- Praktijkaccreditering® voor huisartsenpraktijk Elings

  Aan Huisartsenpraktijk Elings is de NHG-Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

  Het kan altijd beter!
  Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De praktijkassistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.

  Lees meer

 • Dat moet ze van uw huisarts!

  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact.
  Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

  De assistente is (net als de huisarts en alle andere medewerkers van onze praktijk) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Praktijkondersteuners/praktijkverpeegkundigen (POH) nemen bepaalde taken van de huisarts over.
  Binnen Huisartsenpraktijk Elings zijn drie medewerkers als POH-S en twee medewerkers als POH-GGZ werkzaam.

  Waarom praktijkondersteuning?
  Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd.
  Huisartsen krijgen steeds meer werk. Dat wordt veroorzaakt door het toenemend aantal chronische patiënten met aandoeningen als dementie, diabetes, astma en chronische longaandoeningen (COPD). Andere belangrijke factoren zijn de wachttijden voor opname in het ziekenhuis of verpleeghuis, wachttijden voor hulp van de thuiszorg en het beleid van de ziekenhuizen om patiënten eerder naar huis te sturen. Dit betekent allemaal extra werk voor de huisarts. De POH is opgeleid om vooraf afgesproken taken van de huisarts over te nemen.

  Welke taken heeft de POH-S?
  De praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige werkt zelfstandig en doet spreekuren, huisbezoeken, geeft voorlichting en instructie.

  Om u een idee te geven wat de POH-S kan doen:

  • Diabetes spreekuur
  • Spreekuur cardiovasculair risicomanagement (hart en vaatziekten met hypertensie)
  • Osteoporose spreekuur
  • Longfuncties en inhalatie instructie bij astma en COPD
  • Begeleiding bij stoppen met roken

  Welke taken heeft de POH-GGZ?
  Een POH-GGZ ondersteunt u bij psychische en psychosociale problemen. U kunt dan denken aan

  • Relatieproblemen
  • Rouwverwerking
  • Burn-out, stress
  • Depressie
  • Angsten

  Opleiding van de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige
  De POH-S heeft een opleiding op HBO-niveau gevolgd tot praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige . U kunt dit vergelijken met een gespecialiseerde verpleegkundige, die zelfstandig werkt.
  De POH-GGZ is vaak een psycholoog of sociaal psychiatrisch Verpleegkundige en heeft meestal veel ervaring opgedaan in ‘de wijk’, de jeugdzorg of het maatschappelijk werk.

  De praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige  is in staat zelf een oordeel te vormen over de toestand van een patiënt (medisch, psychisch en sociaal) en kan de patiënt begeleiden, voorlichten en zelfs verwijzen.

  Samenwerking met de huisarts
  De praktijkondersteuner heeft frequent overleg met de huisarts over alle patiënten waarmee de praktijkondersteuner contact heeft. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.