« terug naar vorige pagina

Delen van uw gegevens

Huisartsenpraktijk Elings mag vanaf de leeftijd van 16 jaar geen informatie verstrekken over dossiergegevens aan anderen dan de persoon die het betreft.

Voor informatie aan derden (zoals verzekeringen en advocaten) verwerken wij alleen schriftelijk de aan ons gevraagde informatie en alleen met schriftelijke en getekende toestemming van de patiënt.
Op zichzelf is dat logisch. Het wordt echter lastig wanneer iemand die u goed kent voor u informatie opvraagt bij ons. Ook als wij de toestemming mogen veronderstellen, mogen we het nog niet zomaar geven. Lastig als het uw eigen moeder of kind betreft, helemaal onbegrijpelijk als het iemand betreft waarvoor u mantelzorger bent of wanneer u altijd bij de gesprekken bent geweest met de arts.

Om het voor u en ons veilig te maken dat we informatie mogen delen kunt u hier een formulier downloaden, invullen en bij onze assistente aan uw dossier laten toevoegen.